Orgel

In 2002 werd het Van Dam orgel (1887) gerestaureerd opgeleverd door de firma Bakker & Timmenga te Leeuwarden. Het prachtige instrument is de opvolger van het door Tobias Bader vervaardigde orgel (1640), dat nog afkomstig was uit de voormalige kerk en na de bouw van het huidige kerkgebouw uit 1843 nog ruim veertig jaar heeft dienst gedaan.
Het door de firma Van Dam gemaakte orgel wordt gekenmerkt door een heldere, robuuste klank. Dat de firma garant stond voor een degelijk instrument, mag blijken uit het feit, dat er in de ruim 125 jaar van haar bestaan niet of nauwelijks reparaties hebben plaatsgevonden. Het orgel is dan ook nog in volledig authentieke staat. De firma Van Dam gebruikte bij de bouw van het Terbandster orgel een fronttype, dat men in totaal ongeveer achttien maal toepaste bij kleinere instrumenten.
Kenmerkend hierbij is de indeling in drie halfronde torens, met daartussen vlakke, ongedeelde velden, die bekroond worden met een boogvorm. Ook in de Doopsgezinde kerken van Tjalleberd (1888) en Wolvega (1902) werd dit fronttype gebruikt.
Bij de restauratie werd niet alleen het bestaande bestek opgeknapt, maar er werd tevens een trompet 8’ aan de dispositie toegevoegd.
De bouw van dit nieuwe trompetregister is een enorme verrijking van dit orgel, dat tot de belangrijkste van de regio gerekend dient te worden.
Bij dit alles moet tenslotte nog worden opgemerkt, dat de oorspronkelijke kleur van de kas is hersteld.

Dispositie:

Bourdon  16’ discant
Prestant 8’
Holpijp   8’
Violon    8’
Octaaf    4’
Roerfluit 4’
Octaaf    2’
Cornet   3 sterk discant
Trompet 8’ bas en discant

Afsluiting, Tremulant, Windloser.
Manuaal C-g3
Pedaal     C-klein g.

IMG_7052

logo-SAFT