Nieuws

Kerkdiensten:
Iedere zondag in de maanden juli en augustus worden er oecumenische kerkdiensten georganiseerd in de Terbantster Tsjerke.
Deze diensten zijn laagdrempelig, beginnen om 10.00 uur en duren ongeveer een half uur.
Iedereen is van harte welkom. Na afloop wordt er koffie en thee geschonken.