Nieuws


 TERBAND  –  Zondag 21 januari, 15.30 uur. Drio Oeremis

Thema: ‘ûnwennigens nei ferlerne leafdes’

Drio Oeremis heeft in 2017 in diverse Friese kerkjes en live op Omrop Fryslan een muzikale zoektocht gehouden naar verloren liefdes. Helaas is deze zoektocht niet succesvol ten einde gebracht, men is nog steeds op zoek naar muzikale manieren om de verloren liefdes terug te vinden. Of dit gaat slagen in 2018 is nog maar de vraag gelet op de nieuw titel ‘heimwee naar verloren liefdes’ of in geef Frysk: ‘ûnwennigens nei ferlerne leafdes’

Dit drio, bestaande uit Zwaanette Dijkstra , Wim Douma en Erie Dam zijn al meer dan 20 jaar aktief. In hun optredens raken ze met de Friese teksten bij menigeen een gevoelige snaar. In bijvoorbeeld het nummer ‘de Feteraan’ brengen ze naar voren wat voor zwakte de samenleving vertoont voor wat betreft de opvang van getraumatiseerde veteranen. Andere nummers gaan over verloren liefdes waarbij het de vraag is of er een oplossing was geweest. Dit alles wordt tijdens de aankondiging van ieder nummer met een knipoog van Wim en Erie gepresenteerd waarbij Zwaanette snel overgeschakeld van piano naar saxofoon of accordeon.

Facebookpagina : Oeremis Doumadijkstradam